ECN nieuwsbrief
Het laatste nieuws van ECN Nummer 4 - december 2014

Broeikasgasdieet: meet wat je eet

Lees verder 

ECN zet stappen in Midden-Oosten

Lees verder

Meten en verbeteren in nieuw windturbinepark

Lees verder

Back Contact workshop biedt inspiratie

Lees verder

• Op 14 januari 2015 organiseert ECN een stakeholderdialoog. Met een groep klanten en partners gaan we in gesprek over Corporate Social Responsibility.

• Professionals uit meer dan 50 landen komen van 10 tot 12 maart samen tijdens EWEA OFFSHORE 2015 in Denemarken. Uiteraard is ook ECN vertegenwoordigd op 's werelds grootste offshore windenergie conferentie.

• In 2015 bestaat ECN 60 jaar en dat willen we met u vieren. Houd daarom onze evenementenkalender en de nieuwsbrief in de gaten.

Circulaire economie: Afval bestaat niet

In een omgeving waar nieuwe toepassingen worden gevonden voor reststoffen bestáát geen afval. Toch zijn sommige restmaterialen dusdanig verontreinigd dat ze niet direct geschikt zijn voor andere materialen. Hoe zorgen we dan toch voor meer hergebruik?

 

ECN onderzoekt de circulaire economie. We dragen bij aan de totstandkoming van een circulaire economie: een leefomgeving waarin grondstoffen slechts één keer onttrokken worden en materialen steeds worden hergebruikt. Zo blijft materiaal in de keten en kunnen we er nog jarenlang plezier van hebben.
Lees verder

Corbion verbetert duurzaamheid
met gipsvrije technologie


    


Industriële processen zijn energie-intensief. Dit beïnvloedt - ook bij duurzame producten - de CO2-footprint. Zo ook bij Corbion, 's werelds grootste producent van ‘biobased’ melkzuur, lactaten en derivaten. Het bedrijf ontwikkelde een innovatief gipsvrij proces voor de productie van melkzuur. ECN adviseerde over de uitwerking van het proces. Het resultaat? Een succesvolle samenwerking die gaat leiden tot een verbetering van de duurzaamheid en een reductie van Corbion's CO2-footprint.

Lees verder

Toegepast onderzoek essentieel
voor Energieakkoord


Het kabinet bezuinigt flink op het budget voor toegepast onderzoek. Ten onrechte, vindt Paul Korting, CEO van ECN. Toegepast onderzoek is -evenals fundamenteel onderzoek - belangrijk voor de maatschappij. Met een beperkt budget zien we dat broodnodige en kansrijke technologieën de markt niet bereiken. En bovendien zijn de kosten voor de implementatie onnodig hoog. Als we de ambities uit het Energieakkoord nog willen waarmaken, dan moeten we nu investeren in toegepast energieonderzoek.
Lees verder

 


Industrie slaat handen ineen

Elk industrieel bedrijf kan besparen op energie en grondstoffen. En als we de krachten bundelen zijn de effecten nóg groter. Reststof van het ene bedrijf kan bijvoorbeeld grondstof zijn voor de ander. ECN brengt de mogelijkheden in kaart. Samenwerking met andere (industriële) bedrijven verbetert niet alleen uw eigen concurrentiepositie, ook die van de regio. Het onderstreept de potentie van clusterversterking. Samen met consortia brengt ECN de totale in- en uitstroom van grondstoffen en energie in kaart.
Lees verder

 

Geslaagde Offshore Wind Missie naar Japan en Korea

COO Robert Kleiburg van ECN leidde een delegatie van 25 Nederlandse offshore windbedrijven en kennisinstellingen. Eind oktober waren zij in Japan en Zuid-Korea in het kader van een economische missie onder leiding van minister Henk Kamp. Tijdens de missie werden samenwerkingsovereenkomsten getekend met miljardeninvesteringen.

Lees meer op windnu.nl

Onderzoek naar thermische energieopslag

ECN werkt mee aan een onderzoek naar de technische en economische haalbaarheid van thermische energieopslagtechnologie in industriële processen. Samen met DOW en AkzoNobel onderzoeken we onder meer de mogelijkheden voor thermische energieopslag in hun batchprocessen. Ook de energiebesparing, investeringskosten en terugverdientijd komen aan bod.

Lees meer op Institute for Sustainable Process Technology (alleen beschikbaar in het Engels)

 
Onze nieuwste inzichten publiceren we in onderzoeksrapporten en presentaties. Wij stelden een ‘must read’ top drie voor u samen.
  1. ‘Towards 2030’: een veilige gasvoorziening (in Engels)
  2. Energietrends
  3. Duurzaam stortbeheer; hoe beschermen we de bodem?

Meer weten?

U kunt ECN volgen via Twitter en natuurlijk via onze website. Wij houden u dan op de hoogte van de laatste wetenswaardigheden op het gebied van duurzame energie.


Deze nieuwsbrief is gemaakt door ECN voor onze relaties in de breedste zin van het woord. U kunt artikelen of delen daarvan overnemen met bronvermelding.

Aanmelden voor de nieuwsbrief